S e r m o n s


February 19, 2017, Rev. Karsten Voskuil sermon on Matthew 5:38-48

January 22, 2017, Rev. Karsten Voskuil sermon on Matthew 4:12-25

November 13, 2016, Rev. Karsten Voskuil sermon on Isaiah 65:17-25

October 2, 2016, Rev. Karsten Voskuil sermon on Luke 17:5-10 and 2 Timothy 1:1-12

September 11, 2016, Rev. Karsten Voskuil sermon on Luke 15:1-10

August 21, 2016, Rev. Karsten Voskuil sermon on Jeremiah 1:4-10

July 31, 2016, Rev. Karsten Voskuil sermon on Colossians 3 & Luke 12

April 10, 2016, Rev. Karsten Voskuil sermon on John 2

March 27, 2016, Rev. Karsten Voskuil sermon on Luke 24:1-12
 

Feb. 28, 2016, Rev. Karsten Voskuil sermon on Isaiah 55:1-9

Jan. 24, 2016, Rev. Eric Barnes sermon on 1 Cor. 12:12-31

Nov. 15, 2015, Rev. Voskuil sermon on Hebrews 10:19-25

Oct. 25, 2015, Rev. Voskuil sermon on Job 42

Sep. 13, 2015, Rev. Voskuil sermon on James 3:1-12

June 21, 2015, Rev. Eric Barnes sermon

May 3, 2015, Rev. Voskuil sermon on John 15:1-8
Dedicated to the living memory of Joyce Plewes

Jan. 4, 2015, Rev. Voskuil sermon on John 1:10-18

Oct 26, 2014, Rev. Voskuil sermon on 1 Thessalonians 2:8
Dedicated to the living memory of Dale Brown

Feb. 16, 2014, Rev. Voskuil sermon on Matthew 5:21-26

Jan. 19, 2014, Rev. Voskuil sermon on John 1:29-42

January 9, 2014, Rev. Voskuil sermon on Matthew 3:13-17 (& Isaiah 42:1-7)

December 29, 2013, Rev. Voskuil sermon on Matthew 2:1-23

October 20, 2013, Rev. Voskuil sermon on Luke 18:1-18